Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos senjorai Advento laikotarpiu (2021-12-09)

Paskelbta: 2021-12-09

Adventas yra ypatingas laikas, vedantis į susitikimą su Kūdikėliu Jėzumi, į susitikimą, kuris keičia mūsų protus ir širdis. Šį laikotarpį parapijos senjorai pasitinka ramybe, susikaupimu, pasiruošus klausyti, klausti ir atsakyti.

Uždegęs pirmąją advento vainiko žvakę, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius akcentavo, kad, laukdami Kristaus atėjimo, sustotume, pagalvotume apie šalia esančius, neužmigdytume savo sąžinės, liūdesį praskaidrintume malda, tamsą nušviestume žvakele. „Visi tik šaukia: Kokie dabar blogi laikai!" Tegu kiekvienas daro gera, laikai pasikeis". Šiais šv. Augustino žodžiais klebonas kvietė susirinkusius nupinti nepertraukiamą gerumo grandinę iš kasdieninių gerų darbų širdyse, namuose, svečiuose.


Antrasis adventinis senjorų susitikimas vyko Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Pasitikęs senjorus, bazilikos vadovas, administratorius, kun. Evaldas Vitulskis įdomiai ir turiningai supažindino su bazilikos istorija ir dabartimi.

Gruodžio 8-oji – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė, todėl senjorai uždegę žvakeles prie Sopulingosios Dievo Motinos paveikslo, apie kurio stebuklingumą liudija aptaisai ir altoriuje kabantys gausūs votai , karštai meldėsi, prašydami Švč. Mergelės globos ir užtarimo.


Palinkėjęs ramybės ir džiaugsmo kuris ateina per dalijimąsi, pagalbą ir užuojautą, kun. Evaldas Vitulskis palydėjo susirinkusius prie bazilikos pasididžiavimo – didžiausių ir vertingiausių Lietuvos istorinių vargonų.

Apie 1882 m. vargonų meistro Juozapo Radavičiaus sukurtus didingus vargonus pasakojo Kauno religinės muzikos centro direktorė, šių vargonų atstatymo iniciatorė Dalia Jatautaitė. Ji supažindino, kad šis instrumentas turi apie 3,5 tūkst.vamzdžių, 63 registrus, tris klaviatūras rankoms, vadinamas manualais ir pedalinę klaviatūrą groti kojomis.


Parapijos senjorus tiesiog sužavėjo galimybė prisiliesti prie šio muzikos instrumentų karaliaus bei paklausyti D. Jatautaitės atliekamų kūrinių.

Padėkoję už nuostabų ir prasmingą laiką Kauno arkikatedroje bazilikoje, aplankę Kalėdinę eglutę Rotušės aikštėje, senjorai laimingi skirstėsi žinodami, kad prasmingai sunaudotas laikas – yra gyvenimas.

                                                                                                Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021