Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kalėdinė „Gerumo akcijos" idėja bazilikoje (2021-12-15)

Paskelbta: 2021-12-15

 

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, jau antrus metus iš eilės, trečiąjį Advento sekmadienį vyko Kristaus Prisikėlimo „Kolumbo riterių“ ir Kauno "Arkos" bendruomenės surengta „Gerumo akcija", kurios tikslas - paremti intelekto negalią turinčius mūsų bičiulius.


Akcijos metu „Arkos" bendruomenės atstovai ir „Kolumbo riteris“ Vitas Lendraitis parapijiečiams siūlė už aukas įsigyti rankdarbių,  dirbinių iš keramikos, odos, veltinio, taip pat muilo gaminių, kalėdinių žvakių, kuriuos sukūrė intelekto negalią turintys „Arkos“ bendruomenės nariai.

Klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui skelbiant apie „Gerumo akcijos" tikslus, parapijiečiai buvo dosnūs, tad suaukota 460 Eur.

Visos surinktos lėšos  bus panaudotos intelekto negalią turinčių "Arkos" bendruomenės išlaikymui, kad galėtų oriai gyventi, dirbti, kurti, mokytis ir bendrauti.


Kartu tikimės bendradarbiauti ir ateityje, nes mūsų tikslai ir siekiai glaudžiai siejasi - dar aktyviau įtraukti pasauliečius į aktyvų socialinį veikimą, teikti atjautą ir pagalbą silpniausiems visuomenės nariams, prisidėti prie labdaringos ir savanoriškos veiklos, nuoširdžiai aukoti savo laisvą laiką prasmingai savanorystei, rinkti aukas visuomenei svarbiems renginiams.

Dėkojame už pagalbą Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui monsinjorui. Vytautui Grigaravičiui ir parapijiečiams už surinktas aukas.

 V. Lendraitis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021