Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijoje (2021-12-20)

Paskelbta: 2021-12-21

Advento rekolekcijos Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo gruodžio 18 dieną vakaro Šv. Mišiomis. Rekolelkcijų vedėjas kun. lic. Sigitas Bitkauskas jas pradėjo apmąstydamas Bartimiejaus troškimą regėti. Dažnai, pasak kunigo, ir mes patys esame akli dvasiniame kely, ir mums taip pat reikia šauktis praregėjimo, kaip Bartimiejui.

Rekolekcijos tęsėsi ir sekmadienį. Kun. Sigitas mąstymų temas pasirinko skirtingas, tačiau svarbias tikinčiajam: Švč. Sakramento adoracija, nuodėmė, išpažintis, tikėjimas. Garbinti Viešpatį tiesoje galime tik tada, kai nėra nuodėmių, užtemdančių Jo veidą. Na, o matyti Viešpatį, jausti Jo artumą padeda tikėjimas. Be abejo, tai yra dovana. Tačiau tos dovanos turime prašyti Dievo.


Ketvirtojo Advento sekmadienio  Sumos Šv. Mišių pradžioje parapijos klebonas mons V. Grigaravičius, kreipdamasis į tikinčiuosius, kalbėjo, kad ši paskutinioji Advento savaitė iki Šv. Kalėdų, yra labai visiems svarbi. Ji primena mums, kad reikia paruošti savo širdis Kristaus užgimimo šventei - susitaikyti su Viešpačiu. Tam puiki proga yra rekolekcijos. Susikaupimo, ramybės, bendrystės išgyvenimas prieš ypatingą laiką - Kristaus gimimą.

“Tad išvalykime savo sielą, atlikime išpažintį ir nebūkime abejingi stokojančiam, ištieskime pagalbos ranką, aplankykime kaimyną, dalinkimės kalėdaičiu” , - kvietė klebonas.

Lai prasmingiausių metų švenčių laukimas būna mūsų tikėjimo, bendrystės laikas, kuris įkvėps džiaugtis, mylėti ir švęsti!

                                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021