Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos klebono padėka dirbantiesiems Šv. Kalėdų proga (2021-12-22)

Paskelbta: 2021-12-22

Gruodžio 21 d., artėjant Šv. Kalėdoms, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius norėdamas padėkoti už darbus, geranorišką veiklą, bendradarbiavimą bei tarnystę tikintiesiems, sukvietė darbuotojus prie šventinio stalo švęsti Kūčių.


„Miela mano šeimynėle, - maloniai kreipdamasis į visus, - artėja Šv. Kalėdos, Kristaus užgimimo šventė, tai - ne eglutės, ne blizgučiai, ne dovanos svarbiausia, bet Jėzaus atėjimas į mūsų gyvenimą,“ - kalbėjo klebonas.


Monsinjoras, pasidžiaugęs, kad šiemet galime susitikti nevaržomi pandemijos, išsakė padėkas kiekvienam dirbančiajam, pristatė pradėjusius tarnystę mūsų parapijoje kun. Nerijų Pipirą ir kun. Sigitą Bitkauską.

Buvo palaimintas vaišių stalas, laužomas kalėdaitis ir išsakomi nuoširdžiausi linkėjimai vieni kitiems:  meilės, tikėjimo, vilties, gailestingumo, atleidimo, gerumo, ramybės, džiaugsmo, supratimo, atjautos, sveikatos.

Linkėdamas palaimingų, džiaugsmingų Šv. Kalėdų klebonas įteikė simboliškai kiekvienam po kalėdinę dovanėlę – „Prisikėlimo“ puodelį ir tradicinį kalendorių 2022 metams.

Tai buvo popietė, pripildyta šilumos, tylaus džiaugsmo, ramybės ir savitarpio supratimo, laukiant, kad Jėzaus gimimo šventė ateis į kiekvienus namus ir į kiekvieno širdį.

                                                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021