Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventinis Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinės tarybos posėdis (2021-12-23)

Paskelbta: 2021-12-23


Gruodžio 21 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko šventinis pastoracinės tarybos posėdis.

Posėdžio pradžioje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė maldai.


Posėdžio metu buvo pristatyti nauji kunigai besidarbuojantys parapijoje, pasidžiaugta rėmėjais, kurie aukojo bazilikos vitražams.

„Pagrindinis šiuo metu rūpestis yra dalyvauti  sinodinėje kelionėje, į kurią esam pakviesti visi  -  visa Dievo Bažnyčia. Tame kelyje visi drauge turime ieškoti tiesos, gėrio ir grožio, svarstyti, kokia turėtų būti Bažnyčia“, - kalbėjo klebonas.

Buvo iškeltas klausimas pamąstymui, ar nutraukti sutartį ir verta transliuoti tiesioginę šv. Mišių transliaciją iš bazilikos per YouTube kanalą?

Prisiminėme iškeliavusius pas Viešpatį  tarybos narius  Rimutę Lipšienę ir Gintautą Paulauską.


Vėliau buvo svarstoma institucijų pateiktos paraiškos dėl lėšų skyrimo 2022 metams.

Posėdžio pabaigoje klebonas mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo visiems už dalyvavimą parapijos pastoracinėje veikloje ir  pakvietė prie kuklaus vaišių stalo.


Tarp susirinkusių tarybos narių vyko nuoširdus bendravimas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021