Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėtos 17-osios konsekracijos metinės (2021-12-27)

Paskelbta: 2021-12-27

 

Antrąją šv. Kalėdų dieną, minint Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją ir Juozapą, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo švenčiamos 17-osios konsekracijos metines.


Prieš šv. Mišias sulaukėme garbaus svečio – Apaštališkojo nuncijaus Baltijos šalims, arkivyskupo Petaro Antuno Rajičiaus, kurį pasitiko Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos vikaras kun.Nerijus Pipiras.


12.00 val. iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, svečiai kunigai, patarnavo diakonai Benas Ulevičius ir Darius Chmieliauskas, seminaristai.


Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasveikinęs ir pristatęs svečius, priminė jog, šią dieną švenčiame Šventosios Šeimos iškilmę popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Amoris Laetitia-Šeimos metais. Tai ypač brangus prisiminimas, mums visiems tikintiesiems.

Arkivyskupas kvietė sekti Šventosios Šeimos pavyzdžiu ir melstis už mūsų šeimas, už Tėvynės šeimą, visą pasaulį, taiką, solidarumą.


Homilijoje Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius kalbėjo, jog yra labai laimingas būdamas šioje mažojoje bazilikoje, tituluotoje Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo vardu. Kauno, kuris kitais metais taps Europos kultūros sostine, arkikatedrai prieš 100 metų popiežiaus Benedikto XV suteiktas bazilikos titulas liudija gilias visos tautos katalikiškas šaknis.


Kartu apaštalinis nuncijus pasidalijo šventiniais sveikinimais su visais tikinčiaisiais. (homiliją skaityti >>>)

Buvo prisiminti visi tikintys ir ieškantys, besidžiaugiantys ir sergantys, kuriantys šeimos gerovę, besidžiaugiantys vaikais ir vienišieji. Arkivyskupas pasidalijo Bažnyčios artumu su visais, dar kartą priminė pagrindines nuostatas šeimos ir asmens orumo klausimais.


Baigiantis šv. Mišoms arkivyskupas Kęstutis padėkojo už maldos bendrystę svečiams vyskupams, kunigams, diakonams, patarnautojams, parapijos sumos chorui „In Vivo Dei“ ir visiems, kurie jungėsi į šv. Mišių auką.

Vyko tiesioginė transliacija per LRT televiziją ir Marijos radiją.


Po šv. Mišių, vyskupai, lydimi parapijos klebono, palaimino Kauno miestą nuo bazilikos terasos.

                                               Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021