Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje pristatytas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis „Kai žemė dangų bučiavo“ (2022-01-10)

Paskelbta: 2022-01-10

Sausio 9 d., sekmadienį, po Sumos šv. Mišių bazilikos konferencijų salėje buvo pristatytas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis “Kai žemė dangų bučiavo” (sudarė vysk. Algirdas Jurevičius, išleido “Artumos” leidykla, 2021 metais).


Knygą pristatęs Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos vicepostulatorius, parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras pasidalijo asmeniu liudijimu apie santykį su Dievo tarnaite Elena Spirgevičiūte, trumpai pristatė dienoraščio istoriją ir knygos sudarymo aplinkybes, aptarė Elenos biografiją, kuri labai susijusi su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija. Elena Spirgevičiūtė krikštyta mažojoje Prisikėlimo bažnytėlėje, lankė ir baigė parapijos teritorijoje esančią „Saulės“ gimnaziją.

Pasak kun. Nerijaus, tiek pati Elenos gyvenimo kryptis, tiek jos kankinystės faktas yra itin reikšmingi mums, gyvenantiems pseudovertybių ir mirties kultūros plitimo laikotarpiu, rinktis Kristų, vertybes yra sektina, herojiška ir reikalinga.

Kun. Nerijus ragino, kad kiekvieno kauniečio, o ypatingai priklausančio Kristaus Prisikėlimo parapijai, lentynoje atsirastų ir ši knyga.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021