Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - ir vėl brandaus amžiaus gimtadieniai (2022-02-25)

Paskelbta: 2022-02-25

" Būti senam yra taip pat svarbu ir gražu, kaip ir būti jaunam. Prisiminkime tai. Kartų sąjunga, grąžinanti žmogui visus gyvenimo amžius, yra mūsų pamesta dovana. Ją reikia vėl surasti" - popiežius Pranciškus.

Sveikindamas vasario mėnesio sukaktuvininkes –Ireną Piktužienę ir Violetą Kalesinskienę,  klebonas  mons. Vytautas Grigaravičius akcentavo, kad kiek esame jauni, priklauso nuo mūsų pačių santykio su gyvenimu ir su savimi. Jei su dėkingumu priimsime mums duotus metus, mylėsime ir vertinsime gyvenimą bei šalia esančius, būsime jiems naudingi bei gailestingi, nesijausime seni.


 Džiugu, kad šiandien spinduliuodamos žmogišką šilumą, pozityvumą, gyvenate gražų ir prasmingą gyvenimą, dalinatės gyvenimiška patirtimi su savo vaikais ir anūkais.


Palinkėję ilgiausių metų, Dievo palaimos, visi sudainavo poniai Irenai, švenčiančiai 85-erių metų sukaktį, jai sukurtą dainą.

Ragaudami sukaktuvininkių keptus pyragus, susirinkusieji dalijosi prisiminimais bei palinkėjimais, dainavo jaunystės dainas.


Kovo 1- ąją Lietuvoje bus švenčiamos Užgavėnės. Tai laikas, kai primenamas žmogaus ir žemės žadinimas. Tai virsmo šventė su daugybe papročių, apeigų ,burtų bei žaidimų.

Senjorai prisiminimais dalijosi apie tradicines Užgavėnių kaukes, apie jų simbolinę reikšmę, apie būtinus valgius, persivalgymą, Morės deginimą, pasivažinėjimą rogėmis, Lašininio ir Kanapinio kovas ir kt.

 Pažadėję linksmai švęsti, senjorai vylėsi susitikti Pelenų dieną ir laukti prasidėsiančios ir septynias savaites truksiančios gavėnios.

 

Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021