Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sinodinis kelias. Jausti atsakomybę – su Bažnyčia ar be jos? (2022-03-23)

Paskelbta: 2022-03-23

Sinodiniam keliui iššūkius kelia ne tik pavasaris (tuoj visi pasklis į sodus), bet ir karo kontekstas.

Ukraina jaučia atsakomybę už Europos ateitį, gina visų mūsų taiką. Nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas ir graikų apeigų katalikų arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas nepalieka savo ganomųjų, teikia humanitarinę pagalbą, karo kapelionai kartu su kareiviais žūsta fronte.

O kaip savo atsakomybę supranta mūsų visuomenė? Parapijos Sinodo darbo grupė apibendrino parapijos susitikimo įžvalgas. Džiugu, kad žmonėms parapija – svarbi Bažnyčios ląstelė, jie suvokia būtinybę jai priklausyti (ir ne vien formaliai). Sinodinio kelio susitikimai padeda pasijusti reikalingiems.


Šiuolaikiniai žmonės nesusivilios gražiais žodžiais ir kvietimais misionieriauti, evangelizuoti ar apaštalauti, jeigu matys, kad kvietėjo darbai skiriasi nuo žodžių, tačiau į prasmingą veiklą įsitrauks be atsikalbinėjimų ir darys Dievo darbus, neminėdami Jo vardo be reikalo: Gerumo dieną sutvarko senolių ir besveikačių namus, paruošė viešbutį ukrainiečių priėmimui. Nors asmeninis užimtumas ir tiesioginis darbas trukdo veikliai misionieriauti, bet maldos strėles į dangų šaudo ne vienas.

 Globalus pasaulis ir konkurencinga aplinka kartais kreipia mūsų žvilgsnį ne į kokybę, bet į kiekybę: svarstome, kaip pritraukti į parapiją, į jos veiklas daugiau jaunimo, aktyvių žmonių, o negalvojame, kaip juos išlaikyti, kaip užtikrinti, kad bendruomenė būtų gyvas, mistinis Kristaus kūnas.


Ir šiuo atveju niekas neatstos asmeniško liudijimo, diskusijos prie puodelio kavos, gero filmo peržiūros ir jo aptarimo. „Pagonių kiemai“ – „kunigai kavinėse“ – „klausimų-atsakymų vakarai“ – „teologija prie baro“, tai tik kelios iš galimų bendrystės formų.

 Ką galiu padaryti pats/pati? Kaip prisidėti prie Bažnyčios misijos savo parapijoje? Toliau eik sinodiniu keliu ne vien savo išmintimi, bet atsiversk Šventąjį Raštą ir klausk savęs, kokias mintis įkvepia tai temai skirtas tekstas. Namuose su šeimos nariais ar bičiuliais apsvarstyk pateiktus klausimus apmąstymui. Ir pirmyn – į dialogą Bažnyčioje ir visuomenėje ir į gerus darbus su visais geros valios žmonėmis!

Jūratė Bieliauskaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021