Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - tai kelias, kuriuo einame...(2022-04-07)

Paskelbta: 2022-04-07

Kad išgyventų visą Velykų slėpinio malonės turtingumą, parapijos senjorai leidosi į dvasinę kelionę. „Arba mes sugebame rasti Viešpatį savo kasdienybėje, arba Jo niekada nesurasime", - šiais šv. Chosemarijos Eskrivos žodžiais susitikimą su senjorais kovo 30 d. pradėjo Opus Dei prelatūros kunigas dr. Pablo Gil.


Primindamas apie bendrystę su Dievu mūsų kasdieniuose darbuose ir rūpesčiuose, kunigas Paulius papasakojo apie savo dvasinį kelią, kuris atvedė jį į Kauną. Džiaugsmas būti lygiai su visais, neskirstyti pagal pareigas, amžių, išsimokslinimo laipsnį ar visuomenės rangą - kun. Pauliaus kasdienybė .Opus Dei (lot. "Dievo darbas").


Darydami gerus darbus sau ir kitiems, dalindamiesi grožiu, dalindamiesi tuom, kas eina per mus, kurdami, džiaugdamiesi, ir taip diena iš dienos, žingsnis po žingsnio, užsiauginame sparnus. Linkėdamas prasmingos kelionės kun. Paulius skatino kasdieną daryti gerus darbus, pasidžiaugti jais ir padėkoti Dievui už galimybes.

Tradiciškai parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su kunigu Pauliumi pasveikino sukaktuvininkes Lilę - Kristiną Čepauskienę bei Genovaitė Žukauskienę.

 Balandžio 2 d.parapijos senjorai dalyvavo Gavėnios rekolekcijose parapijoje.Šios rekolekcijos buvo pagalba Gavėnios kelionėje atsiverti gydančiai Jėzaus malonei, troškimui naujoje šviesoje pamatyti Dievą, save ir kitą žmogų.

Balandžio 6 d. senjorai lankėsi Kauno choralinėje sinagogoje. Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas, Kauno choralinės sinagogos seniūnas Mauša Bairakas svetingai atvėręs sinagogos duris, pasakojo, kad iki Antrojo pasaulinio karo Kaune buvo daugiau nei 20 sinagogų ir žydų maldos namų, o šiandien - tai vienintelė sinagoga, kuri yra ir Kauno religinės žydų bendruomenės namai.


Supažindinęs susirinkusius su sinagogos istorija, M. Bairakas pasakojo apie trinavę sinagogos erdvę, apie atvirą moterų galeriją, sinagogos bimą, skirtą Toros skaitymui, religinių švenčių ypatumus. Senjorai sužinojo apie Paschos, Sukoto, Jom Kipuro šventes, Toros amžinumą, Šabą Chanuką ,menorą......

Sinagogos antrajame aukšte veikiančiame Kauno žydų muziejuje senjorai susipažino su rabinų portretų kolekcija, daugybe menorų, dokumentika bei ūkinės veiklos eksponatais.

Padėkoję už priėmimą ir įdomias istorijas, senjorai džiaugėsi, kad ieškojimai, atradimai - tai nuolatinis procesas. Tai kelias, kuriuo einame ...


Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021