Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Visuotinis parapijos susirinkimas (2009-02-22)

Paskelbta: 2009-02-25

 

Vasario 22 d. vyko parapijos visuotinis susirinkimas, kuriame parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pasveikinęs susirinkusius, pateikė bendrą veiklos ataskaitą už 2008 metus.

Ataskaitoje pateikė statistinius duomenis (žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=62), susakė kaip vykdoma sielovada, dvasinis – kultūrinis tikinčiųjų švietimas, iškėlė problemas su kuriomis susiduriama, pasidžiaugė pradėta Parapijos namų statyba ir trumpai susakė veiklos gaires šiems metams.
Toliau atskirų institucijų veiklą pristatė šie nariai:
1. Ūkinę finansinę – buhalterė Marija Gutauskienė
2. Pastoracinės tarybos veiklą – Birutė Vasylienė
3. Ruošimas sakramentams– katechetė ses. Irena Romaškaitė
4. Jaunimo grupės „Vynmedis“ – jaunimo vadovė ses. Donata
5. Damijono maldos grupė – vad. Dovilė Čiškauskaitė
6. Žaliakalnio vaikų dienos centras – ses. Donata
7. Metodinis tikybos mokytojų centras – Aušra Krunglevičiūtė
8. Jaunų šeimų bendruomenė – vad. Neringa Vaišvilienė
9. Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ – vad. Rima Lipšienė
10. Marijos legionas – vad. Kristina Jesilionienė
11. Katalikių moterų sambūris – vad. Alė Jurgaitienė
12. Parapijos laikraščio redkolegija –Dalė Starkutė

Po pasisakymų klebonas parodė parapijos namų projekto eskizus.Diskusijose parapijiečiai kėlė klausimus:
Kas ruošė parapijos namų projektą projektą?
Ar pinigai saugiai padėti banke?
Ar bus skirtos patalpos piligrimams?
Į visus klausimus atsakė klebonas. Su kiekvienos institucijos veikla galite plačiau susipažinti (žr. http://www.prisikelimas.lt/files/File/ataskaitos/metine%20ataskaita.doc)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021