Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Eucharistija - mums duotas kelias. Pats Dievas ieško garbintojų dvasia ir tiesa (plg. Jn 4, 23) (2022-05-19)

Paskelbta: 2022-05-19

 

 “Birželio mėnuo yra išskirtiniu būdu skirtas Jėzaus Širdžiai, pamaldumui, kuris suvienija didžiuosius dvasinius mokytojus ir paprastus Dievo Tautos narius. Jėzaus žmogiškoji ir dieviškoji širdis yra šaltinis, iš kurio galime visada pasisemti gailestingumo, atleidimo ir Dievo švelnumo. Tai galime padaryti, apsvarstydami Evangelijos ištrauką, pajusdami, kad kiekvieno Jėzaus veiksmo ir kalbėjimo centre yra Tėvo meilė. Taip pat galime pagarbinti Eucharistiją, Jėzaus meilę sakramente. Tada ir mūsų širdis po truputį, žingsnis po žingsnio, taps kantresne, dosnesne, gailestingesne“- sakė popiežius Pranciškus 2020 m. birželį.

“Nėra nieko gražiau už Eucharistiją!”- sušuko XIX a. gyvenęs šv. Petras Julijonas Eimaras. Ir čia pat pridūrė: „Tačiau tik maldingos sielos, priimančios Komuniją, apie ją mąsto, gali tai suprasti.” Ar suvokiam ir ar dažnai prisimenam, kokią malonę esam gavę - ateiti pasikalbėti su Dievu prie gyvo ir čia pat esančio Viešpaties? „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ (Jn 14, 6) Taip sakė pats Jėzus. Ar tikime? Kai klaidžiojam gyvenimo klystkeliais, štai pats Jėzus mums rodo kelią, „Viešpats Švenčiausiajame Sakramente yra pastovus kelias. Jis yra priemonė ir pavyzdys.“ (Šv. P.J. Eimaras)

1864 m. jis rašė: „Mes drąsiai tvirtiname, kad Švenčiausiojo Sakramento išstatymo kultas yra būtinybė mūsų laikui... Jis reikalingas, kad išgelbėtų visuomenę. Visuomenė miršta, nes nebeturi tiesos ir meilės centro. Didysis mūsų laikų blogis yra tai, kad neiname pas Jėzų Kristų kaip pas savo Gelbėtoją ir Dievą. Apleidžiame vienintelį pagrindą, vienintelį įstatymą, vienintelę išganymo malonę... Tad ką daryti? Sugrįžti prie Gyvybės Šaltinio, ne prie istorinio Jėzaus ar danguje pašlovinto Jėzaus, bet verčiau prie Jėzaus Eucharistijoje.“Kokios aktualios išlieka šios ištarmės ir mūsų, tokiais sunkiais laikais! Kai pasaulyje sumaištis dėl ligų, karų ir bado, kai susipainiojom žmogaus gyvybės klausimais, kai nerandame sutarimo bendra su gyvenimo klausimais, „iš ostijos liejasi visos malonės. Jėzus savo ostija pašventina pasaulį, tik neregimai ir dvasiškai.“ Dievas lieka ištikimas su žmogumi sudarytai Sandorai. Jis visada šalia, visada laukia ir trokšta išlieti savo malones.


Kviečiu ateiti. Įsiklausyti. Būti su Dievu. Patirti susitikimą. Pabudėti su Jėzumi už taiką. Už taiką pasaulyje ir žmonių širdyse. Pajusti taiką ir ramybę savo širdyje, dovanojamą Jėzaus. „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14, 27),- sakė Jėzus. Priimkime dovanas.

 Mažojoje  Kristaus  Prisikėlimo bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija pirmadieniais - penktadieniais po ryto Šv. Mišių nuo 9 val. iki 16 val. Trokštančius ir galinčius skirti bent vieną valandą per savaitę pabūti tyloje su Dievu, pajėgiančius įsipareigoti, prašome kreiptis tel. +37065197756

 Adoruotojų prie Švč. Sakramento koordinatorė Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021