Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2009-02-22)

Paskelbta: 2009-02-25

 

Artėja Gavėnia. Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius trumpoje katechezėje kalbėjo apie tai, kaip mes kiekvienas turime praleisti Gavėnios laiką. Praleisti taip, kad taptume dvasioje turtingesni, o to siekiant – reikia paanalizuoti savo poelgius. Juk kiekvienas klystame ir nuodėmių turime. Ragino pamąstyti, ką kiekvienas galėtume padaryti, kad taptume doresni, tyresni, kad mūsų meilę ir gerumą pajustų šalia esantis, silpnesnis. Klebonas kvietė visus skaityti Šventąjį Raštą, kvietė apaštalauti ir atlikti gerus darbus: aplankyti sergantį, vargstantį, sušelpti ir tai padaryti su meile.

„Jeigu nebūtų sekmadienio nesusikaupčiau gyventi“ - tai poetės Aldonos Ruseckaitės mintys iš jos aštuntosios knygos „Tik labas sudie“ . Ir neatsitiktinai, nes ji svečiavosi vasario 22-osios popietėje po šv.  Mišių. Daugelis susirinkusiųjų ne kartą klausėsi Maironio literatūros muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės žodžio ir kaip visada, ir šį kartą ji pavergė klausytojus savo atvirumu ir meile ne tik kūrybai – meile gamtai, žolei, medžiui, dangui... Meile žmogui – šalia esančiam, gyvenančiam.

Rašytoja pasidalino savo įspūdžiais iš kelionės po Šventąją žemę, tarsi papildydama klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus katechezę. Pasakojo apie savo kūrybos šaltinius, skaitė ištraukas iš knygos „Tik labas sudie“.

Parodų salėje dar buvo galima apžiūrėti tebeesančią skulptoriaus Sigito Straigio parodą „Prisiminimai“.
Taigi dar vienas sekmadienis mūsų Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, suteikęs daug peno ir atgaivos kiekvienam, atradusiam laiko ne tik išklausyti šv.Mišias, bet ir pabūti menininkų artumoje, susipažinti su jų kūryba, pajusti jos galią.

                                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021