Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Biblijos studijos nariai atsisveikino iki rugsėjo (2022-05-23)

Paskelbta: 2022-05-23

Nuodėmė ir atpildas... Dievo gailestingumas... Š. m. gegužės 19 d. iki rugsėjo mėnesio Kristaus Prisikėlimo parapijos Biblijos studijų nariai atsisveikino su vadovu teol. lic. Algirdu Akelaičiu. Per šiuos metus studijavome paskutiniojo Izraelio patriarcho Jokūbo istoriją. Kunigo gebėjimas parodyti biblinių tekstų žavesį, raginimas priimti juos kaip grožinio kūrinio tekstus, jaudino, stebino, skatino įsijausti, matyti grožį, jausti veikėjų išgyvenimus.

Be to, įvykiai, veikėjai visada buvo susieti tiek su Senojo Testamento, tiek su Naujojo Testamento įvykiais, atkreipiant dėmesį į tai, kokią įtaką darė krikščionybės atsiradimui bei vystymuisi.

 Šiais metais mus lydėjo Jokūbo paveikslas. Jame atsispindi visos įmanomos žmogaus gyvenimo spalvos: nuodėmė ir atgaila, silpnumas ir drąsa, įtarumas, suktumas kartu atkaklumas ir ryžtingumas (ne kiekviename romane gali sutikti tokį personažą!).

Jokūbas labai sudėtingas asmuo. Jo apkaltinti negali, bet ten kur jis – žmones ištinka nelaimės. Tačiau Dievas yra su juo! (plg. iš paskaitos). Jokūbas nenustojo melstis ir prašyti Dievo, kad Jis kontroliuotų situaciją. Per jo asmenį patyrėme atlygį už nuodėmes ir Dievo gailestingumą.

Jokūbas skaudžiai sumokėjo už kiekvieną savo nuodėmę. Jam teko bėgti iš namų, nes brolis Ezavas, už visas Jokūbo klastas, kėsinosi jį nužudyti; jį apgavo motinos brolis Labanas; vėliau suktumu pats Jokūbas apgavo Labaną ir vėl teko bėgti į tėvo namus, kur nežinia kaip jį sutiks brolis Ezavas; pagaliau gilioje senatvėje teko kraustytis į Egiptą. Skaudžiausia, kad nežinodamas, pasmerkė mylimą žmoną Rachelę mirčiai; dar skaudžiau išgyveno jo ir mylimos žmonos sūnaus Juozapo dingimą. Vyresnieji sūnūs parduoda Juozapą į Egipto vergiją, o Jokūbui pasako, kad jaunėlį sudraskė laukiniai žvėrys. Nepaisant visų peripetijų, Jokūbą lydi Dievas, palaimina jį, suteikdamas jam naują vardą Izraelis. Ir tai paskutinis patriarchas, kuris gauna išskirtinį Dievo palaiminimą. Juozapas palaiminimą gauna kartu su visais broliais.


Nemažiau spalvinga, iš Rachelės gimusio pirmojo sūnaus Juozapo asmenybė. Tai vienuoliktas sūnus, gimęs senatvėje iš mylimos moters, tad natūralu, kad Jokūbo visas dėmesys, visos viltys, lūkesčiai buvo sudėti į Juozapą. Suprantama vyresnieji, apimti pavydo ir neapykantos, imasi žygių pražudyti jaunėlį… Bet tai jau kita istorija, apie kurią kalbėsime vėliau.

 Visos grupės vardu dėkoju kunigui Algirdui už nuoširdų bendravimą, nepakartojamas pamokas ir pastangas parodyti, kad verta skaityti, domėtis, analizuoti Šv. Raštą, nes tai mūsų tikėjimo šaknys, o ne vien žydų tautos istorija, kaip kai kurie mano. Linkiu visiems gražios vasaros, nuostabių atostogų, kad rugsėjo mėnesį visi sveiki ir žingeidūs pratęstume Biblijos studijas. Nebijokite ir tie, kurie pageidaujate naujai įsilieti į šią grupę. Neabejoju, atėję vieną kartą, nebenorėsite išeiti.

 Laukiame!

 Koordinatorė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021