Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Darbuotojams pristatytas naujasis parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius (2022-07-26)

Paskelbta: 2022-07-27

Liepos 27 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, sukvietęs darbuotojus poilsio valandėlei, pristatė naujai paskirtą parapijos kleboną kun. Kęstutį Rugevičių, kuris pradės klebonauti parapijoje nuo rugpjūčio 1d.

Mons. Vytautas padėkojo visiems dirbantiems, kurie kaip bitutės darbuojasi šioje parapijoje.


Daug pasikeitė darbuotojų per jo vadovavimo 20-metį , tačiau  liko ir ištikimai besidarbuojančių, tai referentė Aldona Narušienė, zakristijonas Imantas Mieliulis.


Klebonas pasidžiaugė, kad galėjo darbuotis šioje Tautos šventovėje, prašė atleisti jei kas buvo ne taip, jei buvo per griežtas, reiklus darbdavys: „Tačiau niekada nenešiojau pykčio širdyje, atleiskite jei ne visada buvau Jums dėmesingas“. Kvietė dar daugiau stengtis ir dar geriau darbuotis prie naujo klebono.Vėliau monsinjoras pakvietęs kiekvieną darbuotoją ir jį pristatęs naujajam klebonui įteikė prisiminimui dovanėlę, kurioje atvaizduota laivas  tarsi dėkojantis už kelionę kartu  ir  kviečiantis plaukti į tolimesnius gilesnius vandenis.Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021