Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XVII kongrese (2022-07-30)

Paskelbta: 2022-08-05

Liepos 30 d. vyko Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XVII kongresas „Budėkite ir melskitės“. Dalyvauti jame į Dusetų Švč. Trejybės parapiją buvo kviečiami ir svečiai iš visos Lietuvos Gyvojo Rožinio draugijų ar grupelių. Registravosi ir dalyvavo 759 narių.

Džiugu, kad galėjome vykti ir mes iš Kauno I dekanato: Kristaus Prisikėlimo parapijos, taip pat Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos ir Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos. Kongrese sutikome ir Rožinio kelio narius iš Kauno.

 

Kongresas prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, po kurios, varpams skambinant „Viešpaties Angelo“ maldą, dalyviai rinkosi bažnyčioje katechezei, kurią vedė relig. m. mgr. Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.

Kun. Saulius kalbėjo apie tai, ką mums, krikščionims, reiškia budėti ir melstis. Mūsų širdyse nuolat vyksta nematoma kova, todėl būtinas nuolatinis budėjimas. Jis pabrėžė, kokia svarbi yra kasdienė dienos peržvalga, atliekama vakare,- ji padeda išlikti budriems ir kitą dieną. „Budėti- tai pastebėti, ar nesikėsina pagundos ir jas atmesti“- sakė kun. Saulius. Stebėti, ar nepasiduodam tinginystei, dykinėjimui, paviršutiniškumui, abejingumui. „Tai budėti prie lūpų - įdėti į jas meilės žodžius. Tai budėti prie visų savo juslių. Budėti - tai prisiminti Dievo artumo momentus.“ Svarbu vis prisiminti, ar skiriu pirmą vietą Dievui - Gėrio ir meilės šaltiniui?

 Kun. Saulius pabrėžė, kad malda yra ir mūsų pasirinkimas pabūti su Dievu, ir atsiliepimas į Dievo dovanas. Tai taip pat budėjimas, ieškant to vieno žodžio ar sakinio- gal Dievo žodyje, gal psalmėje, gal liturgijoje - kurį siunčia Dievas ir kurį širdin pasidėsiu.


Pasibaigus katechezei, skambant visų drauge giedamai „Su galinga rožančiaus malda“, prasidėjo procesija aplink bažnyčią, meldžiantis rožinio šviesos slėpinius. Maldai vadovavo ir mąstymus sakė kun. Saulius Bužauskas.

Procesijos dalyviams sugrįžus į bažnyčią, buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, visi pasižadėjo ir įsipareigojo melstis, atlikdami Gyvojo rožinio draugijos nario pasiaukojimo aktą Švč. Mergelei Marijai.

 Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir kunigai. Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje tradiciškai buvo pasodintas atminimo medelis, o bendrystę dalyviai pratęsė agapėje šalia esančiame parke, kur visus linksmino Dusetų muzikantai.

Dalyvavimas kongrese sustiprino dvasią, dar labiau suartino su broliais ir sesėmis Kristuje, padrąsino „kviesti ir kitus būti Kristaus artimu“, kaip sakė vyskupas homilijoje. Vyskupo esam kviečiami „perduoti sveikinimus visiems sutiktiems, ypač sergantiems; melstis už šeimą, vyriausybę, kad Šventoji  Dvasia vadovautų širdims ir protams; melstis už pašaukimus, kad jie bręstų šeimose“.

                                              Valerija Lietuvninkienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021