Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų sekmadienis Dievo ir šeimų bendrystėje Kauno kunigų seminarijoje (2022-07-04)

Paskelbta: 2022-08-05

Liepos 3 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos dalyvavo pažintinėje išvykoje Kauno kunigų seminarijoje. Po bendros maldos šv. Mišiose, Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, vedami seminarijos rektoriaus kun. Ramūno Norkaus, aplankėme nuostabiai gražų seminarijos kiemelį, seminaristų svetainę, kitas lankomas patalpas.


Sugrįžę į bažnyčią klausėmės įdomaus kun. Ramūno pasakojimo apie bažnyčios atsiradimo bei jos vystymosi iki šių dienų istoriją. Ypač įdomu tai, kad maždaug prieš 60 metų bažnyčia buvo uždaryta, sunaikintas visas interjeras ir pastatas atiduotas knygų sandėliui. Tik vėliau pastatas buvo grąžintas kunigų seminarijai, kurios iniciatyva bažnyčia buvo restauruota: pastatytas naujas altorius, šviestuvai, vitražai.


 Daugiausiai mūsų šeimų dėmesio sulaukė seminarijos rektoriaus pasakojimas apie nuo seno malonėmis garsėjantį Švč. Dievo Motinos Mergelės Marijos paveikslo išsaugojimo istoriją bei tikrai įvykusius stebuklus žmonėms, kurie meldžiasi prie šio paveikslo.

 

Visų šeimų vardu, esame dėkingi seminarijos rektoriui kun. Ramūnui Norkui už skirtą brangų laiką ir nepaprastai įdomų pasakojimą.

Ekskursijos pabaigoje visi susitikome Santakos parke, kur vaišindamiesi agapėje aptarėme svarbiausius dienos įspūdžius, tarpusavyje dalinomės kasdienybės džiaugsmais ir iššūkiais, planavome kitas mūsų šeimų vasaros veiklas.

                                                        Kristina Gelažnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021