Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Ukrainos 31-ųjų Nepriklausomybės metinių paminėjimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2022-08-26)

Paskelbta: 2022-08-26

 Rugpjūčio 24 dieną visas sąmoningas pasaulis paminėjo Ukrainos Nepriklausomybės dieną.

Karinė agresija privertė vertybes sudėlioti teisinga tvarka... Nepriklausomybė ne triukšmingai švenčiama, bet didvyriškai ginama...

 Lietuvoje taip pat vyko minėjimai įvairiomis formomis - eisenomis, koncertais, konferencijomis.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Ukrainos Nepriklausomybės 31-osios metinės buvo paminėtos kasdienine Rožinio malda (jau 182-ąjį kartą), Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas, teol.lic. Kęstutis Rugevičius.


Homilijoje labai jautriai buvo prisimintas Ukrainos laisvės kančių kelias. Atnašas iškilmingai nešė ukrainiečių pora, gyvenanti šiuo metu Kaune.


Po Šv. Mišių susirinkę parapijiečiai ir svečiai pasidalijo mintimis apie šią iškilią datą. Pradžioje nuskambėjo „Maidano Requiem“, pagerbiant visus žuvusius ir nukankintus Ukrainos laisvės kelyje. Po to kalbėjo buvęs Seimo narys, Kauno tarybos narys Rytas Kupčinskas, Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos narė Vaidevutė Margevičienė.


 19.00 val. visame pasaulyje esantys ukrainiečiai, susikabinę rankomis, giedojo Himną. Bazilikoje susirinkę minėjimo dalyviai taip pat sustojo ratu ir sugiedojo Ukrainos himną.

Po to dar kalbėjo Seimo narys, buvęs Kauno meras, Andrius Kupčinskas. Kelis padėkos žodžius tarė pabėgėlė Tetiana iš Lvovo.


Skambėjo ir jau mums įprasti šūkiai: "Šlovė Ukrainai! Didvyriams Šlovė!"

 Su viltinga ir pakilia nuotaika, tikėdami ukrainiečių pergale, linkėjom ir sau ištvermės,  kantrybės, neblėstančios artimo meilės išraiškos per pagalbą kovojančiai Ukrainai!

                                                                          Dalia Tarailienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021