Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokslo ir žinių diena parapijoje (2022-09-01)

Paskelbta: 2022-09-02

Ruduo kasmet prasideda ypatinga švente – Mokslo ir žinių diena. Kauno "Saulės“ gimnazijoje Rugsėjo pirmosios proga mokinius, jų tėvelius, mokytojus sveikino gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Lijana Čiarienė.

 Šventėje dalyvavo kunigas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, kuris pasidžiaugė 20 metų prasminga bendryste su "Saulės" gimnazijos bendruomene, palinkėjo artimo meilės kiekvienam, ir pristatė naują Kristaus prisikėlimo parapijos kleboną kunigą Kęstutį Rugevičių, kuris  kvietė  gimnazijos bendruomenės narius dalinti savo širdies šilumą ir šviesą esantiems šalia.


Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendruomenę sveikinęs parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras pažymėjo, kad kiekviena Rugsėjo pirmoji neapsieina be jaudulio. Pasak kunigo, stovime visi tarsi prie starto linijos. Rugsėjis dovanoja ne tik gražiausius gėlių žiedus, spalvas, bet ir paslaptį, link kurios visi turime eiti tam, kad su ja susipažintume, ją apkabintume, paimtume už rankos. Baigdamas savo sveikinimo žodį, kunigas Nerijus linkėjo neišsenkančio polėkio pirmyn, mažų milžino žingsnelių, kuriais, kartu tobulėdami, einame link Tiesos. Pažinti nors viena vienintelį, tačiau autentišką Tiesos bruožą kiekvieno tikslas.


Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė  pasveikinusi visus susirinkusiuosius su Rugsėjo 1-ąja, pasidžiaugė gausia mokinių ir mokytojų bendruomene, pažymėjo, kada šiais mokslo metais nemažai mokinių yra iš Ukrainos, taip pat pasidžiaugė galimybėmis lietuviams ir ukrainiečiams keliauti kartu į Laisvę.  Nusipelniusiems  buvo įteikti  padėkos raštai.


Po šventės gimnazijose 11 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už Jono Jablonskio ir ,,Saulės“ gimnazijų bendruomenes.  Šv. Mišias aukojo klebonas Kęstutis Rugevičius ir kunigas Nerijus Pipiras.


Homilijoje klebonas Kęstutis Rugevičius išsakė mintis apie žmogaus misiją – eiti į šviesą, eiti į gyvenimą, siekiant tiesos ir bendrystės su Dievu, šiai misijai Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų. Klebonas linkėjo visiems susirinkusiems sėkmės ir drąsos atliekant šią misiją.


Gimnazistai, dalyvaudami liturgijoje, skaitė skaitinius, savo prašymus Dievui išsakė visuotinėje maldoje. Šv. Mišiose giedojo ,,Saulės“ gimnazijos choras ,,Akordas“ , vadovaujamas muzikos mokytojos Jovitos Kulakauskienės.


Pasistiprinę dvasiniu maistu, Jono Jablonskio ir "Saulės“ gimnazijų bendruomenės pradėjo naujus mokslo metus.

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021