Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis senjorų sambūrio susitikimas po vasaros (2022-08-31)

Paskelbta: 2022-09-02

Paskutinę rugpjūčio dieną, kada vasarai nenorom tariam - sudie, parapijos senjorai, po vasaros atostogų šventiškai ir viltingai nusiteikę, rinkosi į sambūrio susitikimą.

Susitikimų salė šurmuliavo nuo vasaros įspūdžių, įvairiausių nutikimų, stalai buvo nukloti vasaros gėrybėmis.

Visi nekantriai laukė susitikimo su naujuoju parapijos klebonu Kęstučiu Rugevičiumi.


 Pasveikinęs susirinkusius, palaiminęs šventinį stalą, klebonas malda pakvietė prisiminti Anapilin išėjusius......

Papasakojęs apie savo tarnystę Dievui, apie naująsias pareigas, klebonas palinkėjo, kad tas vidinis senjorų grožis, ramybė, išmintis, ramybė ir gerumas, patirtis būtų palaima ir kitiems.

Tradiciškai buvo pasveikinti sukaktuvininkai. Juokaudami senjorai suskaičiavo, kad švenčia 332-jų metų sukaktį, nes toks metų kraitis, sudėjus senjorių - Danutės Iliuškatienės, Zofijos Kulinkevičienės, Vincentos Savickaitės ir Dalios Kuliešienės nugyventus metus. Linkėjimai, gėlių puokštės, šermukšnių karoliai padabino sukaktuvininkes.


Aptarę naujojo sezono planus, numatomas keliones bei susitikimus, senjorai džiaugsmingai pažadėjo kiekvienas sau išplaukti iš saugaus uosto ir tęsti tyrinėjimus, svajoti, atrasti........

                                            Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021