Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Laikraščio "Prisikėlimas" redkolegijos posėdis su naujuoju redaktoriumi (2022-09-08)

Paskelbta: 2022-09-08

Rugsėjo 6 d. vyko pirmasis po vasaros atostogų parapijos laikraščio "Prisikėlimas" redkolegijos susitikimas.

Jo metu mintimis pasidalijo naujasis šio laikraščio redaktorius parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.  Pasak jo, parapijos laikraštyje turi labiau atsispindėti parapijos gyvenimas, įvykiai.  Ateityje svarbu daugiau dėmesio skirti katechetiniams straipsniams, maldos grupelių ir aktyvių jų narių, parapijoje veikiančių mokyklų bendruomenių pristatymui.


 Buvo pristatyta ir naujai prie redkolegijos prisijungusi Gyvojo Rožinio maldos grupelės ir Švč. sakramento adoracijos parapijoje koordinatorė Valerija Lietuvnikienė.

Kiekvienas redkolegijos narys pasidalijo savo nuomone apie parapijos laikraštį.


                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021