Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Pelenų diena (2009-02-25)

Paskelbta: 2009-03-05

 

Susirinkę į popietę pirmąją Gavėnios dieną – Pelenų dieną – ją pradėjome Jono Pauliaus II malda „ Kad žmogus būtų geresnis“ . „Išmokyk mus nugalėti blogį, matyti brolį blogai besielgiančiame žmoguje ir neatimti iš jo atsivertimo teisės“. Šie ir kiti maldos žodžiai labai aktualūs Gavėnios metu, kada mums vėl duotas laikas apmąstyti savo gyvenimo poelgius, kasdienybę, atgailauti ir atlikti gerus darbus. Juk Pelenų diena mums primena, kad žmogus yra žemės dulkė ir dulke pavirs.

Kunigas Mindaugas Pukštys mus supažindino su prieš porą metų išleista Lietuvos Vyskupų Konferencijos instrukcija apie atgailą ir pasninką. Analizavo, kas yra svarbiausia Gavėnios metu, kuo skiriasi Advento ir Gavėnios laikas, ką reiškia pasninko įstatymas. Kaip akcentavo kunigas – labai svarbu iš esmės suprasti atgailą, pasninką ir kaip pridera katalikui – deramai praleisti Gavėnios laiką.
                                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021