Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Žaliakalnio vaikų dienos centro veiklos dvidešimtmetis (2022-10-18)

Paskelbta: 2022-10-18

Spalio 17 dieną Žaliakalnio vaikų dienos centras minėjo savo veiklos dvidešimtmetį.

2002 metų spalio vidury šis centras įkurtas tuomečio Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus ir Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių iniciatyva, bendradarbiaujant su atitinkamomis miesto savivaldybės institucijomis.

 

 Šiuo metu šį centrą lanko 18 vaikų iš probleminių Žaliakalnio mikrorajono šeimų, jais rūpinasi seserys pranciškonės ir keletas darbuotojų.

 Kartą per mėnesį parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras bendruomenei aukoja šv. Mišias, rūpinasi vaikų katecheze.

 Minint veiklos 20 - metį bendruomenę pasveikino kun. N. Pipiras, linkėdamas išnaudoti kiekvieną progą mokantis artimo meilės.

Kunigas įteikė dovanėlių - knygą apie palaimintąjį Karolį Akutį ir paveikslėlių su šio palaimintojo atvaizdu bei malda, taip pat skanų tortą.

Jubiliejaus proga kartu melstasi, bendrauta prie pietų stalo.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021