Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už Kristaus Prisikėlimo bazilikos kolumbariume palaidotus ateitininkus (2022-11-07)

Paskelbta: 2022-11-07

Lapkričio 4 dienos popietę Kristaus Prisikėlimo bazilikos kolumbariume Kauno krašto vietovės ateitininkų dvasios vadas, šios parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras aukojo šv. Mišias už mirusius ateitininkus.

Šiame kolumbariume palaidoti iškilūs kunigai ateitininkai: Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojas kanauninkas Feliksas Kapočius (beje, tą dieną buvo minimos kanauninko perlaidojimo kolumbariume 15-os metinės), kunigai Arvydas Petras Žygas, Antanas Paškus, Kęstutis Trimakas, taip pat prisimintas ir prie bazilikos palaidotas iškilus ateitininkas, politikos ir visuomenės veikėjas Juozas Ambrazevičius - Brazaitis.


 Trumpoje homilijoje kun. Nerijus kvietė ieškoti tų dalykų, kurie mums galėtų garantuoti amžinąjį gyvenimą. Pasak jo, apie tai turime galvoti jau dabar.


 Pasibaigus šv. Mišioms už mirusiuosius buvo sukalbėta "Viešpaties angelo" malda.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021