Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" viešnagė "Marijos radijuje"(2022-11-24)

Paskelbta: 2022-11-24

"Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos" (1 Kor 9,16).

 Širdies atgaiva, ramybė, pagalba, siekiant gyventi Evangelijos dvasia, geriausias draugas sergantiems, liūdintiems - tai tik keli Marijos radijo vardai, ištarti  Kristaus Prisikėlimo parapijos senjorų, apsilankiusių Kauno Marijos radijo naujojoje būstinėje.

Gausus piligrimų būrys buvo šiltai sutiktas ir koordinatorės Staselės Rasčiuvienės pakviestas kelionei po šiltas ir jaukias Marijos radijo erdves. Susidomėję pasakojimu, senjorai sužinojo, kad vienintelis Marijos radijo išlaikymo šaltinis - klausytojų aukos ir savanoriškas darbas, kad "Marijos radijas" yra pasaulinis projektas, kuriame dalyvauja daugiau negu 80 pasaulio šalių, kad Lietuvoje šis projektas veikia jau 18 metų.


 Pasveikinusi senjorus ir palinkėjusi sveikatos bei padėkojusi už ištikimybę Marijos radijui, Lietuvos MR prezidentė Egidija Vaicekauskienė mielai prisijungė bendrai nuotraukai su senjorais ir priminė, kad Marijos radijas neturi išeiginių dienų ir pasiekia klausytojus 24 valandas kiekvieną dieną.


 Aplankę Marijos radijo koplyčią ir nuoširdžia malda padėkoję už galimybę gyvai prisiliesti prie Marijos radijo, auka ir malda prisidėję ir tai daryti pažadėję nuolat, laimingi senjorai pabiro po kalėdiškai besipuošiantį senamiestį.

 O rytoj visi sutartinai keliausime į Nacionalinį Kauno dramos teatrą.

Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021