Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - uždegta pirmoji Advento Vilties žvakė (2022-12-01)

Paskelbta: 2022-12-01

"Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviesti. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą" /Vytautas Mačernis/

Adventas - tai virsmas. Tai virsmas ne tik aplinkoje, bet ir mūsų mintyse. Adventas - tai tarsi prieš egzaminą mums duotas pasitikrinti laikas. Visus mus jaudina didžiųjų švenčių laukimas, noras kažką gero padaryti artimam ar visiškai nepažįstamam.


Susikūrę dvasinio šventumo, susikaupimo nuotaiką, parapijos senjorai šv. Andriejaus dieną susitikimą pradėjo gamindami žvakeles Ukrainai,  kad kovojantiems už savo ir mūsų laisvę būtų šviesiau.

 Uždegę pirmąją Advento Vilties žvakę, sulaukę garbingų svečių - Kauno miesto savivaldybės Tarybos narių Jurgitos Kupčinskienės bei Vito Lendraičio, senjorai kalbėjo apie sielos turtus, apie gerumą, nuoširdumą, meilę artimam ir aplinkiniam pasauliui.

Savų metų nebeskaičiuojantys senjorai, džiaugėsi, kad gali švęsti 316 metų gimtadienį. Toks jis buvo sudėjus senjorių Teresės Petrušauskienės, Nijolės Dapkienės, Halinos Marmienės bei Birutės Narušienės nugyventus metus. Simboliška, kad tiek žvakelių ir buvo pagaminta senjorų rankomis Ukrainos žmonėms.


Pasveikinęs senjorus, parapijos klebonas Kęstutis Rugevičius pasidžiaugė senjorų sielos branda, aktyvumu ir noru padėti nuskriaustiems ir vargstantiems. Pagalbos namuose tarnybos vadovės Jūratės Matikovienės paraginti, senjorai mielai sutiko su jaunimu aplankyti ir padėti tiems, kurie jau nebegali išeiti iš namų ir kuriems reikalingas mūsų dėmesys ir pagalba.

 Dovanų artimiesiems įsigiję Carito žvakelių "Gerumas mus vienija", parapijos senjorai laimingi skirstėsi į namus. Pasaulis bus šviesesnis, jeigu sužydėsime gerumu.

Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021