Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2009-03-08)

Paskelbta: 2009-03-10

 

Kovo 8 d. projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ herojus bardas. Taip pristatė aktorių Henriką Savickį projekto vadovas Egidijus Stancikas.

Renginio pradžioje, kaip įprasta, kalbėjo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Šį kartą jis kalbėjo apie Kauno arkivyskupijos II Sinodo parengtus dokumentus, konkrečiai liečiančius parapiją.

Aktorius Henrikas Savickis pradėdamas koncertinę programą, pasisakė, kad daugumoje yra jo paties sukurtos eilės, tik kai kurios paimtos iš Jono Strielkūno kūrybos. Muziką eilėms taip pat parašė pats autorius, tik keletas akordų priklauso draugams, kolegoms.
Netruko prabėgti valanda klausantis malonaus balso tembro, gitaros skambesio.  Ilgesio ir liūdesio kupini posmai apie žmogaus gyvenimą, gamtos grožį, išsiskyrimus ir susitikimus, praradimus ir sumaištį jaudino širdis.
Ilgais plojimais susirinkusieji dėkojo aktoriui už nuoširdumą, paprastumą ir atvirumą.

 

 

Toliau Egidijus Stancikas pristatė Irmantą Kazlauską. Egidijus kalbėjo: „Kai prieš renginį apėjau parodą, mintyse kartojau: „Grafika, grafika...“, tačiau, kai paliečiau eksponatus, nustebau – pasirodo, tai – keramika! Būtinai pažiūrėkite, įsigilinkite, pamatysite, kiek ten sakralių dalykų”.

Irmantas Kazlauskas prisipažino, kad jam lipdyti sekasi geriau, nei kalbėti, todėl bijąs ką sakyti po aktoriaus žodžių, kad nesugadintų nuotaikos. Jis pakvietė tiesiog pasižiūrėti savo pirmosios darbų parodos.
Anotacijoje keramikas rašo: “Permaldauti vidinį nerimą žmogus mėgina vis iš naujo savęs klausdamas „kas aš ir kur einu“ (taip ir vadinasi paroda). Šią parodą galima apibūdinti kaip dešimties metų kelionę aplink save su kelionei būdingais požymiais... Tai vidinė piligrimystė, ėjimas link prasmingesnio centro – tolimo ir viliojančio centro.“

Iš tiesų nepakartojami, sužavėjimo jausmą sukeliantys darbai. Pirmą kartą matau grafiką keramikoje. Prie kiekvieno darbo norisi stovėti ir stovėti, neatitraukiant akių. Tiesiog džiaugiasi širdis unikaliais, nepakartojamais, savitais menininkais, kurie sugeba taip jautriai prakalbinti paprasčiausią lietuvišką molio gabalą. Ačiū kūrėjams už unikalius atradimus.

                                                                                 Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021