Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2022 m. Kristaus Prisikėlimo parapijos kronika (fotoakimirkos)

Paskelbta: 2023-01-02

Sausio  6 d. Pirmasis parapijos senjorų susitikimas 2022 m.

Sausio 10 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje pristatytas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis „Kai žemė dangų bučiavo“ 


Sausio 24 d. Malda  pradedant Kauno – 2022 m. Europos kultūros sostinės metus

Vasario 28 d.Malda ir parama Ukrainos žmonėms Kristaus Prisikėlimo bazilikoje "Jūsų skausmas yra mūsų visų skausmas"

Kovo 23 d. Sinodinis kelias. Jausti atsakomybę – su Bažnyčia ar be jos?


Balandžio 4 d.Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knygos "Priespaudos kovos ir nelaisvės metai 1968-1988" pristatymas

Balandžio 22 d. Klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus 20 metų tarnystė parapijoje

Gegužės 31 d. Klieriko Andriaus Vaitiekūno iš Melburno liudijimas apie Dievo troškimo išsipildymą

 

Birželio 16 d. Parapijos moderatoriai Sinodinio kelio šventėje


Birželio 27 d. Sveikinimai ir apdovanojimai  parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui bei  ministrantui D. Liepai 

Rugpjūčio 1 d. Mons. Vytauto Grigaravičiaus Padėkos už tarnystę parapijoje ir kun. Kęstučio Rugevičiaus sutikimo šv. Mišios bazilikoje

 

 Rugsėjo 19 d. Biblijos studijos nariai džiaugsmingai susitiko po vasaros atostogų


Spalio 20 d. Parapijoje prasidėjo ignaciškosios dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“

Lapkričio 4 d. Vykdomas Kristaus Prisikėlimo bazilikos apšvietimo rekonstrukcijos šviesotechninis projektas

Lapkričio 4 d. Bendruomenės savanorių pagamintos žvakutės keliauja į Ukrainą

Lapkričio 24 d. J. Jablonskio gimnazijos mokinių savanorystė parapijoje

 


Gruodžio 16 d. Kalėdinė "Gerumo akcijos " idėja


Gruodžio 24 d. Kūčios Carito „Sriubos“ valgyklos lankytojams

 Gruodžio 26 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 18-osios metinės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021