Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos senjorai paminėjo Vasario 16-tąją (2023-02-15)

Paskelbta: 2023-02-17

"Tai gražiai skambėjo žodžiai: /Laukas, pieva, kelias, upė./Tai gražiai iš jų išaugo/Vienas žodis - LIETUVA!" J.Marcinkevičius.

 Prieš 105-erius metus 20 Lietuvos šviesuolių padėjo pamatus Lietuvos valstybės atkūrimui. Brangindami laisvę ir nepriklausomybę kaip niekuo nepakeičiamą vertybę, parapijos senjorai šventiškai nusiteikę rinkosi paminėti Vasario 16 - osios - Lietuvos  Nepriklausomybės atkūrimo dienos.


Į svečius pakvietę Kauno muzikinio teatro solistą Povilą Padleckį, senjorai šventę pradėjo iškilmingai sugiedoję Lietuvos himną. Papasakojęs apie savo kelionę į muzikos pasaulį, prisiminęs protėvių, tėvų bei pedagogų įtaką, formuojant požiūrį į muziką, svečias mintimis nuklydo į laikus, kada susidomėjo bažnyčios pagrindiniu instrumentu - vargonais, bei bažnytinėmis giesmėmis. Paskaičiavęs , kad jau trylika metų vargonuoja įvairiose Lietuvos bažnyčiose, P. Padleckis pasidžiaugė, kad šiuo metu išsipildė viena jo svajonių, patarnauti Kauno Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijoje.


Supažindinęs su savo veikla Kauno Muzikiniame teatre, solistas sudainavo keletą arijų iš muzikinių spektaklių, atsakė į senjorus dominančius klausimus ir pažadėjo padėti sukurti "senjorų chorą".


 Parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius pasveikinęs susirinkusius su visiems brangia švente - Vasario 16-ąja, Valstybės atkūrimo diena, pakvietė senjorus oriai ir aktyviai dalyvauti, kuriant savo Valstybę ir jos laisvę.


 Norint išsiaiškinti, kaip gerai išmanome Lietuvos istoriją,visi aktyviai dalyvavo viktorinoje apie Nepriklausomybės aktą bei jo signatarus. Įdomu buvo sužinoti, kad net 6 iš 20-ies signatarų gimė Marijampolės apskrityje, kad 4 signatarai - Vladas Mironas, Justinas Staugaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Alfonsas Petrulis - buvo kunigai ir kt.

Puikiai įveikę visus testo klausimus, senjorai susipažino su Nepriklausomybės akto kopija, senaisiais Lietuvos žemėlapiais, vėliau kartu su solistu Povilu Padleckiu nuoširdžiai dainavo patriotines dainas, vaišinosi šventiniais patiekalais ir džiaugėsi didžiausia vertybe - LAISVE!

                                                            Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021