Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos moksleiviams (2023-03-31)

Paskelbta: 2023-03-31

Kovo 30 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko gavėnios rekolekcijos Kauno "Saulės“ ir Jono Jablonskio gimnazijų bendruomenėms. Šv. Mišias aukojo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius.

 Prieš šv. Mišias klebonas džiaugėsi gausiai susirinkusiais gimnazistais ir kvietė juos į santykį su Dievu. Homilijoje kunigas, pristatydamas Abraomo gyvenimo ir tikėjimo istoriją, kvietė mokinius būti drąsiems, atsiliepti į Dievo kvietimą ir nebijoti atskleisti savęs.

Rekolekcijų metu gimnazistai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje, skaitė skaitinius, išsakė prašymus bendruomeninėje maldoje, dalyvavo aukų procesijoje.


Šv. Mišiose giedojo „Saulės“ gimnazijos choras „Akordas“, vadovaujamas muzikos mokytojos Jovitos Kulikauskienės.

Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021