Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kovo 11- oji Tautos šventovėje (2009-03-11)

Paskelbta: 2009-03-13

 

Kovo 11osios minėjimas Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo 18 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, giedojo Kauno vyrų choras „Perkūnas“(vadovas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Romaldas Misiukevičius).

Darnūs vyrų balsai užpildė bažnyčios erdvę ir kartu su monsinjoro žodžiais kėlė tikinčiųjų širdis, mintis ir sielą aukštyn pas Viešpatį.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „taip jau Dievo lemta, kad pirmąjį metų ketvirtadalį išsirikiavo trys lemtingos, labai reikšmingos mūsų tautai datos. Tai datos, susijusios su svarbiausiu žmogaus troškimu – būti laisvam ir nepriklausomam.
Toliau klebonas kalbėjo, kad tikroji laisvė neįmanoma be tikėjimo. Kiekviena žmogiškai suprasta laisvė, nesiderinanti su Dievo mokymu, anksčiau ar vėliau tampa vienokia ar kitokia nelaisve, kitaip tariant blogiu. Jis priminė socializmo kūrėjus, kurie siekė sukurti visuomenę be jokios religijos. Ir visi žinome, prie ko tai privedė.

Homiliją monsinjoras baigė žodžiais: „Prašykime Šventosios Dvasios, kad ji atvertų mūsų tautos žmonių akis ir širdis Jėzui, kuris suvienytų visus į vieną darnią šeimą. Tai svarbiausias garantas išlikti laisvais ir nepriklausomais.“ Baigiant šv. Mišioms klebonas pakvietė sugiedoti Lietuvos himną.

Po šv. Mišių Rima Lipšienė trumpai papasakojo apie Kauno vyrų chorą „Perkūnas“, kuris gyvuoja nuo 1958 metų ir yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Vyrai dainavo iki skausmo kiekvienam lietuviui žinomas dainas: J. Naujalio „Ant kalno karklai siūbavo“, Maironio „Lietuva brangi“, „Oi, neverk, motušėle“, J.Strazdo „Ko liūdi, berželi“, skambėjo J.Bartulio „Regina Coeli“, ypač sujaudino L. Balčiūno „Tėvo atminimui“. Choras koncertą baigė „Perkūno himnu“.

                                                                                       Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021