Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Kančios ( Verbų) sekmadienis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2023-04-03)

Paskelbta: 2023-04-03

 Balandžio 2 d., Viešpaties Kančios, Verbų sekmadienį, pradėjome Didžiąją savaitę, kurią paminėsime Jėzaus Kančią, mirtį ir Prisikėlimą.


11 val. prie altoriaus atėjo procesija. Procesijoje, nešini verbomis, dalyvavo ir visas būrys parapijos jaunų šeimų su savo atžalomis.


Iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavęs parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius pašventino verbas.


 Diakonui Benui Ulevičiui paskelbus Evangelijos žinią pagal Luką apie Jėzaus įžengimą į savo miestą Jeruzalę, skambant giesmei „Kristau, Tu – Garbės Karalius“, buvo einama iškilminga procesija.


Klebonas kun. Kęstutis Rugevičius ir parapijos bendruomenės nariai perskaitė vaidmenimis Kristaus Kančios istoriją pagal Luką (23, 1-49).


Šv. Mišioms baigiantis buvo sugiedota “Ilgiausių metų“ parapijos diakonui Benui Ulevičiui švenčiančiam gražų 50-ties metų jubiliejų.


Po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami atsigerti karštos arbatos, kavos, įsigyti velykinių margučių, verbų, suvenyrų.


Visi suvenyrai ir verbos buvo pagaminti parapijos Socialinės pagalbos centro darbuotojų, savanorių bei parapijos Ekumeninės maldos grupės narių.


Surinktos lėšos skirtos kariaujančiai Ukrainai paremti ir gailestingumo darbams atlikti.

Lydėkime vieni kitus malda Didžiosios savaitės kelyje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021