Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje tarnauti paskirtas kun. teol.lic. Andrius Končius (2023-04-02)

Paskelbta: 2023-04-02

 

2023 m. kovo 30 d.  parapijiečius pasiekė žinia – Kauno arkivyskupo  metropolito  K. Kėvalo dekretu kunigas  teol.lic. Andrius Končius paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu vikaro teisėmis ir pareigomis  su teise  laiminti santuokas.

Kun. Andrius yra Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos - kankinystės deklaravimo bylos, kuri buvo pradėta 2000 metais, postulatorius.

Mielas  kunige Andriau, Gerasis Viešpats telaimina Jus ir Jūsų kilnius darbus!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021