Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis ketvirtadienis parapijoje (2023-04-07)

Paskelbta: 2023-04-07

Didžiojo ketvirtadienio rytą į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos šv. Mišių ir padėkoti Dievui už Kunigystės sakramento dovaną bei atnaujinti Šventimų dienos pažadus susirinko arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai su savo arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu.


Šių pamaldų metu arkivyskupas tradiciškai pašventino aliejus, kurie arkivyskupijos bažnyčiose bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus.


Vakare Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prieš Paskutinės vakarienės šv. Mišias  tikinčiuosius parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras supažindino su Didžiojo ketvirtadienio liturgija.


18.00 val. prasidėjo Paskutinės vakarienės šv. Mišios, kurių iškilmingai liturgijai vadovavo klebonas kun. Kęstutis Rugevičius ir  parapijoje dirbantys kunigai: kun. Nerijus Pipiras, kun. Andrius Končius, kan. dr. teol. lic. Robertas Pukenis, svečias kun. dr. Petras Pich iš Opus Dei prelatūros, patarnavo diakonas – VDU katalikų teologijos fakulteto dekanas, doc. dr. Benas Ulevičius,  Kunigų seminarijos klierikas Deividas Dumskis.


Žodžio liturgijoje Evangelijos pagal Joną skaitinį (Jn 13, 1-15) paskelbė diakonas Benas Ulevičius. Po klebono kun. K. Rugevičiaus pasakytos homilijos, skambant giesmei „Ubi Caritas“, prasidėjo kojų mazgojimo apeigos, kurias kaip tarnystės ir meilės įsaką paliko pats Jėzus.


Bendruomeninėje maldoje melstasi už visą Bažnyčią, už popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus, įvairių tradicijų krikščionis.

 Po Komunijos Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią, kad jį galėtume pagarbinti ir priimti Viešpaties Kančios – Didžiojo Penktadienio pamaldose.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021