Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunų šeimų Kryžiaus kelias (2023-04-06)

Paskelbta: 2023-04-06

 Balandžio 5 d., Didįjį trečiadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunos šeimos su vaikučiais ėjo Kryžiaus kelią šventoriuje aplink mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnytėlę. Ant bažnyčios lauko sienų buvo paruoštos Kryžiaus kelio stotys ir prie kiekvienos stoties sustodami vaikai su tėveliais apmąstė Jėzaus skausmus, paniekinimą, pažeminimą, atstūmimą ir jo nukryžiavimą bei mirtį ant kryžiaus.


Vaikai įsijungė į pamąstymus, išsakydami kada jiems gyvenime teko patirti skausmą ar kada jie patys sukėlė skausmą savo broliukui, sesutei, draugui ir kitiems žmonėms. Vaikai suprato, kad jų mama ir tėtis yra šalia ir kad juos paguodžia, kai jiems liūdna širdelėje ar kai jiems yra skaudu parkritus ir nusibrozdinus kelius ar alkūnes. Galvodami apie Jėzaus pažeminimą nuplėšiant Jėzui rūbus ir kalimą prie kryžiaus, vaikai liudijo, kad jiems gyvenime yra baisiausia, kai tėvų nėra namie, kai jie bent trumpam yra vieni.

Tėveliai, nešdami kryžių su vaikais prie kiekvienos Kryžiaus kelio stoties, įsigilino, kad Jėzaus kančia parodė didžiulę Jėzaus pasiaukojančią meilę kiekvienam žmogui, kuri išvadavo jį iš nuodėmės ir dovanojo amžinąjį gyvenimą Dievo karalystėje.


 O aš, kaip mama ar kaip tėtis, kaip nešu savo gyvenimo sunkumus, nesėkmes ir kančias? Kiek mano kančioje yra pasiaukojančios meilės artimui ir savo šeimai, ir kiek meilės yra Dievui? Apmąstę Jėzaus kančios kelią, visi supratome, kad šioje baisioje kančioje stipriai spindėjo Jėzaus MEILĖ Dievui Tėvui ir kiekvienam žmogui, kuri sušvito Prisikėlimo Šviesa.

Su gilia meile Jėzui ir su viltimi šeimos sugrįžo į namus laukti šv. Velykų šventės, kai Prisikėlęs Kristus uždegs visų širdis džiaugsmu, kad Jis gyvas ir yra su mumis.


 Dėkojame visiems tėveliams, kurie kartu su savo vaikais meldėsi Kryžiaus kelio apmąstymuose ir ypatinga padėka yra mamai Aivai Naginevičienei su dukra bei tėčiui Mindaugui Mikulėnui su vaikais, kurie padėjo paruošti šį Kristaus kančios apmąstymą. Nuoširdus ačiū katechetei Gintarei Litvaitienė, kad jos gitaros akordai sujungė vaikus ir tėvelius į bendrą giesmę.

                                                                 s.Ramutė Budvytytė, SSC Šeimų sielovados vadovė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021