Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Konferencija „Tautinės vertybės tūkstantmečio istorijos tėkmėje“ (2009-03-15)

Paskelbta: 2009-03-17

 

Kovo 15 d. 12 val. konferencijų salėje vyko konferencija „Tautinės vertybės tūkstantmečio istorijos tėkmėje“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, kurią organizavo Kristaus Prisikėlimo parapijos Katalikių moterų sambūris (pirmininkė Alė Jurgaitienė).

Konferencijos pradžioje klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius supažindino su Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimais, kalbėjo apie pastoracinės tarybos veiklą, jos svarbą parapijoje.

Po to įžanginį žodį tarė Kristaus Prisikėlimo parapijos Katalikių moterų sambūrio pirmininkė Alė Jurgaitienė. Ji pasveikino susirinkusius ir pakvietė pasiklausyti Gruodžio konservatorijos studenčių Indrės Gaškaitės (vokalas) ir Ievos Rakitaitės (fortepijonas) atliekamų kūrinių.

Filosofo Stasio Šalkausko žodžiais „Tauta be kultūrinio apsiginklavimo yra didžiausiame pavojuje ir , jei nesugeba kultūriškai apsiginkluoti yra pasmerkta mirti“ pradėjo savo pasisakymą A. Jurgaitienė. „Kokį kultūrinį apsiginklavimą mes gauname, kokį perduodame savo vaikams, ar kada rimčiau susimąstėme? Ar galime teisintis, kad gyvenimas už mus stipresnis ir mes nieko nepajėgiame nulemti kitaip?“ - iškėlė klausimus pirmininkė. A.Jurgaitienė ragino: „Mes, suaugusieji, turime padėti ir savo, ir ne savo vaikams surasti kultūros pamatą sudarančias svarbiausias dorovines vertybes, jas perimti ir tapti sveikiems, stipriems, laisviems bei dvasingiems, gebantiems darniai, kūrybingai ir atsakingai gyventi.“

Prof. Ona Voverienė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė, pasisakė apie tautiškumo sklaidą dabartinėje Lietuvoje. Profesorė savo pasisakymą užbaigė šiais žodžiais: „Duok, Dieve, mums vaiko širdį, kad galėtume tikėti, duok, Dieve, moters širdį, kad galėtume mylėti, duok, Dieve, vyro širdį, kad galėtume veikti“ .

Istorikas Aurelijus Naruševičius akcentavo vaikų patriotinio auklėjimo svarbą šeimoje.

Vilniaus universiteto docentė prof. Virginija Jurėnienė pabrėžė, kad aktyvių moterų politikių yra labai mažai, jos tampa tarnaitės didžiosios politikos arba didžiųjų vyrų politikų. Nevyriausybinių organizacijų atstovės neišnaudoja politinio kapitalo, joms svarbu asmenybių kapitalas.

VDU docentė dr. Dalia Snieškienė savo pranešime „Moteris ir šeima šiuolaikinėje visuomenėje“ iškėlė klausimus: „Ką reiškia moteris ir šeima? Ar santuokoje moteris tik šeimos narys? Kas nusprendžia, kas yra šeima: teisė, Bažnyčia ar patys žmonės?“

Konferencijos pabaigoje A. Jurgaitienė padėkojo svečiams, konferencijos dalyviams, palinkėjo tolerancijos, kantrybės, supratimo ir meilės. Kvietė mylėti tikrąja meile, kaip mus moko Dievas, kuris pats yra Meilė.

                                                                             A. Azarevičienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021