Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jubiliejinės "Saulės" gimnazijos šv. Mišios (2023-05-17)

Paskelbta: 2023-05-18

Kauno "Saulės“ gimnazijos pastato 110 metų ir gimnazijos įkūrimo 100 metų jubiliejaus iškilmės prasidėjo Kristaus Prisikėlimo bazilikoje šv. Mišiomis už mirusius, buvusius ir esamus gimnazijos bendruomenės narius.


Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno I dekanato dekanas,  Kauno arkikatedros bazilikos klebonas monsinjoras, teol. lic. kun. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos klebonas kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius, vikaras kun., teol., lic. Nerijus Pipiras.


Šv. Mišiose giedojo ,,Saulės“ gimnazijos choras ,"Akordas“, vadovaujamas muzikos mokytojos Jovitos Kulakauskienės.

Žodžio liturgijoje ir atnašų procesijoje dalyvavo gimnazijos vadovybė, mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai.


Homilijoje Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kunigas Kęstutis Rugevičius priminė kokią svarbą Kaunui ir Lietuvai turėjo ,,Saulės“ rūmai, kuriuose buvo ruošiami lietuvių tautybės mokytojai, kurie šalyje skleidė tautiškumą, katalikiškumą ir mokslą.


 Minint "Saulės“ gimnazijos šimtmetį kunigas Kęstutis Rugevičius dabartinei gimnazijos bendruomenei palinkėjo Dievo palaimos ir drąsos puoselėjant gimnazijos tradicijas.

 Po šv. Mišių jubiliejaus minėjimas tęsėsi "Saulės“ gimnazijos aktų salėje.

                                                                                                Lina Brazienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021