Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmosios šv. Komunijos šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2023-05-16)

Paskelbta: 2023-05-22

Visus šiuos mokslo metus Kristaus Prisikėlimo parapijoje vaikai ruošėsi Pirmajai šv. Komunijai. Sekmadieniais jie lankė pamokėles, o jų tėveliai dalyvavo Alfa kurso susitikimuose. Po užsiėmimų visi kartu dalyvaudavo šv. Mišiose.

Ir štai ilgai laukta gegužės 14 d.  - Pirmosios šv. Komunijos šventė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

 12.30 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Būrys vaikų žengė pasipuošę baltomis albomis prie altoriaus, juos lydėjo tėveliai.

 Mokytojos džiaugėsi, kad vaikų tėveliai aktyviai jungėsi Žodžio liturgijoje, nešė atnašas.

Vaikai susikaupę klausėsi klebono Kęstučio Rugevičiaus homilijos ir pasižadėjo, kad tikėjimo kelionė link Dievo šia švente nesibaigs... Susirinkę svečiai su džiaugsmu žavėjosi laimingais vaikais.

Po šv. Mišių vaikams buvo įteikti Pirmos šv. Komunijos pažymėjimai ir klebono dovanėlė - knygutė. Vėliau bazilikos šventoriuje vyko agapė, kurioje vaikai dalinosi įspūdžiais ir vaišinosi.

 Tik. mokytoja V.Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021