Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos vikaro kun. Nerijaus Pipiro atsisveikinimas su parapijos bendruomene Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2023-07-23)

Paskelbta: 2023-07-23

„Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų,“ – rašė antikos filosofas ir mąstytojas Seneka.

 Tikriausiai šio principo laikėsi kunigas Nerijus Pipiras, kuris liepos 23 d. atsisveikino su Kristaus Prisikėlimo parapija ir išvyko tarnauti  į Kauno arkikatedros bazilikos parapiją.

 Kunigas Nerijus sąžiningai ir su begaline meile atliko savo pareigas parapijoje, todėl parapijiečiai su dideliu nuoširdumu jam už tai atsidėkojo. 

Gerbiamasis kun. Nerijau, linkime Jums visada išlikti ta pačia tyra širdimi ir šviesia siela, tegul šalia Jūsų būna tik nuoširdūs, malonūs ir užjaučiantys žmonės. Dievo palaimos Jums tolimesnėje tarnystėje.

Nuotraukos kun. A. Končiaus

                                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021