Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė dėkoja kun. Sigitui Bitkauskui: „Ačiū Jums, kun. Sigitai !“ (2023-07-30)

Paskelbta: 2023-07-30

 Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai - stebuklas, tačiau ir prie stebuklų priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas (Bruno Ferrero)

 Liepos 30 d. kun. Sigitas Bitkauskas aukojo Padėkos šv. Mišias ir atsisveikino su Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomene.


Kunigas Sigitas parapijoje išdirbo tik dvejus metus, bet per tą trumpą laiką jį pamilo parapijiečiai. Jis kiekvieną sutiktąjį uždegdavo savo nuoširdžia malda, buvimu kartu, padrąsinimu, mokėjimu prakalbinti (kaip ir jo kalbanti Žako papūga Čikis)

 

„Ačiū Jums, kunige Sigitai, už tarnystę parapijoje, nuveiktus darbus kartu. Dėkojame už gražią liturgiją, sakramentų teikimą, artimųjų palydėjimą į amžinąjį gyvenimą“ , - nuoširdžius žodžius tardami dėkojo parapijiečiai.

 Gerasis Viešpatie, suteik kun. Sigitui jėgų ir sveikatos tolimesnėje Jo tarnystėje Kėdainių šv. Jurgio parapijoje.


Bendruomenės vardu A. NarušienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021