Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Metų spalvos (2009-03-18)

Paskelbta: 2009-03-25

 

Labai prasmingai senjorai praleido kovo 18-osios popietę. Juk Gavėnios metu visiems labai reikalingos gilios mintys, pažadinančios žmoguje dvasios atgaivą, suteikiančios jėgų, vilties ir pasitikėjimo. O tai suteikė susitikimas su kanauninku daktaru Robertu Pukeniu.

Jis mums nuoširdžiai papasakojo apie savo kelią į kunigystę, apie savo šeimą ir tarnystę Dievo namuose. Kiekvienam padovanojo savo išleistas knygas „Teesie“ ir „Katalikiška asketinė literatūra lietuvių kalba iki 1905 m.“ Gavome ir keletą knygos „Metų spalvos“ egzempliorių ir su įdomumu klausėmės iš šio leidinio „Jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. „Ar nesimboliška švęsti Kristaus prisikėlimą, atbundant žemei? Tada, atrodo, dar ryškiau suspindi Jėzaus veidas. Iš paslaptingos altoriaus rimties į mus žvelgia Viešpats, nugalėjęs mirtį“.

Paprasti žodžiai – tik reikia juos pajusti širdimi...Kunigas visą savo gyvenimą žavėjosi poezija ir kūrė. Pirmajame leidinyje „Po žvaigždėtu dangum“ jis rašė : „Kristaus meilė pažadino manyje poezijos ilgesį...“ Klausėmės kunigo Roberto eilių apie Motiną,Tėvą, Laisvę... Ir mus sušildė jo meilė Dievui, Lietuvai, tėvams ir pasirinktam gyvenimo keliui.

Kanauninkas Robertas Pukenis atskleidė ir savo svajonę –sumanymą , kad Panevėžyje būtų pastatyti Jono Pauliaus II santarvės rūmai. Jis parodė projekto eskizą ir papasakojo, kodėl gimė tokia idėja, ir kokie turėtų būti šie rūmai.

                                                          Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021