Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas–žodis ir spalva“ (2009-03-22)

Paskelbta: 2009-03-25

Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda…

Tai poeto Vytauto Mačernio poezijos eilutė, bet ji tarsi apibendrina kovo 22-osios popietę, vykusią po šv. Mišių konferencijų salėje. Nes tai buvo valanda, kurios metu labai praturtinome save. O dovanas mums dalino dekanas klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir projekto „Dialogas – žodis ir spalva” dalyviai: Kauno akademinio dramos teatro aktorius Liubomiras Laucevičius ir dailininkas Irmantas Kazlauskas.

Trumpoje katechezėje klebonas aiškino Kauno arkivyskupijos II Sinodo dokumentus, pakomentuodamas parapijos ir rektorato skirtybes, kapeliono pareigas ir kaip yra apspręstas kunigų gyvenimas ir tarnystė.

Aktorius Liubomiras Laucevičius turi labai daug gerbėjų, tad nenuostabu, kad konferencijų salė buvo sausakimša. Juk kiekvienas susitikimas su juo – kino ir teatro didžiu aktoriumi – tai tarsi šventė. Liubomiras Laucevičius skaitė Kazio Bradūno, Vytauto Mačernio, Vinco Mykolaičio - Putino, Justino Marcinkevičiaus poeziją ir rusų klasiko Antono Čechovo apsakymus.

Dailininkas Irmantas Kazlauskas papasakojo apie savo grafikos darbų techniką, ieškojimus ir atradimus. Išties stebina ir džiugina šio jauno menininko kūryba.

Tad argi neprasminga valanda? Tik viena valanda, o kiek daug ji davė. Todėl reikia širdingai padėkoti dekanui klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui ir projekto “Dialogas - žodis ir spalva” vadovams – Kauno akademinio dramos teatro direktoriui aktoriui Egidijui Stancikui bei dailininkui Vytautui Stasiui Lagunavičiui, kurių dėka šimtai kauniečių sekmadieniais po šv. Mišių Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje be jokio užmokesčio gali praturtinti save, klausydamiesi aktorių žodžio ir pamatydami dailininkų darbų parodas.

Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021