Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų Velykinė šventė

Paskelbta: 2024-04-19

Šeimų Velykinė šventė Kristaus Prisikėlimo parapijojeAntrąjį Velykų sekmadienį, Dievo Gailestingumo šventėje (2024.04.07), šeimos rinkosi į Kauno Kristaus Prisikėlimo baziliką dalyvauti Eucharistijos šventime. Meldėmės už šeimas ir vaikus, parapiją ir taiką pasaulyje prašydami Prisikėlusį Kristų išlieti gausias gailestingumo ir palaimos malones mums, mūsų Tautai ir visai žmonijai, kad kuo greičiau taika būtų pasaulyje. 

Po Šv. Mišių šeimos su vaikais rinkosi bazilikos konferencijų salėje švęsti vaikų Velykėles. Šventę vedė pati Velykų Bobutė, surinkusi margučius bei atsinešusi galybę šokoladinių zuikių ir kiaušinių. Žaidėme linksmus liaudiškus žaidimus - gaudynes, spėliones, kam pelytė žiedą paliko, lingavom ir siūbavom kartu su paukštukais ant medžio šakos... Paskui buvo sportinė šventės dalis, kurioje varžėsi dvi komandos po penkis narius, iš kiekvienos šeimos po atstovą. Reikėjo šaukštu nešti kiaušinį, ant galvos užsidėjus popierinę lėkštelę kuo greičiau įveikti atstumą, netgi šokinėti nuo ledo lyties ant lyties... vieni buvo drąsesni, kiti vikresni, treti šoklesni, tačiau laimėjo draugystė ir puiki nuotaika. 

Trečia šventės dalis buvo viktorina, kurioje buvo įvairiausių klausimų apie tikėjimo simbolius, įvykius, herojus. Nustebino vaikai ir tėveliai savo žiniomis ir tikėjimo pažinimu. Jautėme vaikų ir tėvelių bendrystę ir buvome kaip vienoje didelėje šeimoje, kur tikėjimas ir pagalba vienas kitam branginama.

Galiausiai visus nustebino, kai žvakučių šviesoje į salę iškilmingai įneštas didžiulis tortas, kurį šeimoms padovanojo Rita Bliūdžiuvienė. Džiaugiamės, kad Prisikėlęs Kristus yra gyvas ir Jis yra su mumis, kad Kristaus šviesa ir meilė mus vienija, o gerų žmonių dosnumas mus sustiprina pačiu skaniausiu tortu. Šventėje buvo labai gera visiems: vaikai rideno margučius, o tėveliai bendravo tarpusavyje ir džiaugėsi vaikų laimėjimais. 

Dėkojame mūsų parapijos Klebonui Kęstučiui Rugevičiui už tėvišką globą ir paramą šeimų sielovadai. Ačiū, s.Ramutei Budvytytei už rūpinimąsi parapijos šeimomis ir jų tikėjimo stiprinimu. Dėkojame Jurgitai Paulauskienei už šventės pravedimą ir mūsų talkininkams, kurie prisidėjo, kad šeimų Velykėlės būtų tokios mielos ir šeimyniškos.

Dabar jau nekantriai laukiame kitų sekmadienių ir švenčių, kuriose susitiksime ir švęsime savo bendrystę tikėjime.

Elevina Ambrazevičienė (Jaunų šeimų ratelis)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021