Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – „Ir šviesa, ir tiesa..." (2009-03-29)

Paskelbta: 2009-04-01

 

Taip, tai šventi žodžiai iš Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“, kuri tapo Lietuvos himnu. 150-osioms Vinco Kudirkos gimimo metinėms ir buvo skirta valanda kovo 29-ąją po šv. Mišių. Ar mes daug žinome apie šį tautos didžiavyrį? Pažinti V.Kudirką, regis turėtų būti lietuvio moralinis įstatymas. Labai taikliai yra pasakęs rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas :“ Vincas Kudirka vienas iš nedaugelio, gal vienintelis tais laikais tikėjo lietuvių tautos išsivadavimu iš carinės priespaudos. Ir tapo tautinio sąjūdžio lyderiu“.

Apie Vinco Kudirkos pasirinktą gyvenimo kelią, idealus, nuveiktus darbus, kūrybą pasakojo lektorius Zigmas Tamakauskas. Filmas apie varpininką prasidėjo „Tautiška giesme“ ir visi susirinkusieji vieningai pritarė. Išgirsti eilėraščiai „Labora“, „Motinai“, ištrauka iš satyros „Lietuvos tilto atsiminimai“ priminė Vinco Kudirkos gyvenimo idealus ir tai, kas jo pasakyta daugiau kaip prieš šimtą metų – tebėra aktualu ir šiandien. Kam buvo įdomu, galėjo susipažinti su pirmaisiais - dvylika „Varpo“ numerių , išleistų šimtosioms laikraščio metinėms, fotografuotinio leidinio.

Gaila, kad konferencijų salėje nesimatė jaunų veidų, kurie būtų galėję pajusti, kaip rašė G.Petkevičaitė-Bitė „ Jis sugebėjo savo talento jėga ir savo širdies užsidegimu valdyti mūsų širdis“.

                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021