Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Laukimo savaitė (2009-04-08)

Paskelbta: 2009-04-15

 

 Kiekvienam katalikui ypatinga ir šventa paskutinioji savaitė prieš šv.Velykas. Savaitė, kuri primena apie tikrąsias vertybes, apie kiekvieno misiją žemėje. Savaitė, laukiant didžiojo Dievo stebuklo. Ir ką kiekvienas katalikas turime padaryti, laukdami Prisikėlimo šventės.

Todėl senjorai labai apsidžiaugė paskutinį trečiadienį prieš šv. Velykas svečiuosna sulaukę Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų su programa skirta tam didžiajam laukimui, pasitinkant Prisikėlimo stebuklą. Penki minėto universiteto klausytojai: Doneta Dilinskienė, Nijolė Varkalienė, Stasė Maniušytė, Onutė Ambutienė ir Algirdas Vieraitis mums padovanojo labai jausmingą ir nuoširdžiai atliekamą kompoziciją apie Didžiąją Velykų savaitę. Jų pasakojimai, giesmės mums priminė lietuviškas tradicijas, papročius, priminė, kokia svarbi ir laukta šventė ateina į mūsų namus, į mūsų širdis.

Gėlių žiedais apdovanojome dalyvius ir programos režisierę aktorę Olitą Dautartaitę. Beje, ji mums paskaitė Jono Strielkūno eilių. Įdomu ir tai, kad du šios programos dalyviai – Onutė Ambutienė ir Algirdas Vieraitis yra ir mūsų sambūrio dalyviai.

Manyčiau, kad kiekvienas šioje popietėje patyrė gilų jausmą, galbūt suvokė, ką dar gali suspėti padaryti ir būtina atlikti iki šv.Velykų. Atlikti gerą darbą, padėti vargstančiam, atleisti, pamiršti nuoskaudas ir pasitikti Prisikėlimą su Viltimi, Tikėjimu ir Meile.

                                                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021