Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – renginys skirtas Motinos dienai (2009-04-26)

Paskelbta: 2009-04-28

 

Balandžio 26 d. parapijos šeimos ir jaunimas organizavo Motinos dienos minėjimą. Sekmadienį, po šv. Mišių į konferencijų salę rinkosi mamos ir močiutės.

Šeimos centro vadovė Neringa su savo vyru pradėjo renginį sveikindami visas mamas bei močiutes ir skirdami joms šiuos žodžius:
„Gegužės mėnuo yra ypatingas. Tai Marijos mėnuo - Motinų Motinos mėnuo. Mama –pats gražiausias, švelniausias žodis vaiko lūpose, kurį jis mokosi tarti patį pirmąjį savo gyvenime. Motinystė – tai pats nuostabiausias pašaukimas, didžiausia meilės mokykla, būdas dovanoti save, kad galėtum dovanoti pasauliui naują gyvybę. Tai bendradarbiavimas tarp Dangaus ir pasaulio. Tai didžiausias tarnystės paveikslas. Žodis mama mus nuteikia rimčiai ir pagarbai. Ir turtingam, ir vargšui, mokytam ir bemoksliui, sveikam ir ligoniui žodis mama primena tai, kad yra pasaulyje širdis, kuri visuomet plaka dėl jo. Motinos širdis yra tarsi dievybės atspindys, neišmatuojama meilės jūra, neišsenkantis gerumo šaltinis. Neveltui popiežius Paulius VI yra pasakęs: „Motina yra pasaulio kūrybos vainikas, savotiška prasme pasaulio šedevras, tobuliausias sutvėrimas. Jos mylinčioms rankoms Dievas patikėjo viso pasaulio ateitį. Motina yra išraiška viso to, kas yra geriausio, gražiausio ir švelniausio visame pasaulyje”. Gal todėl nieko negalime atrasti didesnio, gražesnio ir brangesnio pasaulyje, kaip mylinčią Motiną. Prieš jos meilę, lyg mėnulis prieš saulę nublanksta visos žemiškos meilės, kurias reiškiame vieni kitiems. Niekas negali suprasti ir išmatuoti jos džiaugsmo ir aukos, kada ateiname į šį pasaulį, kada žengiame pirmuosius žingsnius, ištariame pirmąjį žodį, jos skausmo ir liūdesio, kai ji sielojasi dėl mūsų nelaimių ir tragedijų.
Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą, pavadintą MAMOS vardu, ir būk atidus, kai klausysi jos tylių maldų.
Su didžiausia pagarba, giliausiu dėkingumu lenkiamės gyvybės stebuklui — Jums, Mamos.“

Po šių žodžių parapijos jaunimas su ses. Donata kvietė pasiklausyti dainų, skirtų Švč. M. Marijai ir mamai.

Tai pat keletas mamų pasidalino prisiminimais, kaip jos sveikindavo savo mamas šią dieną, kokios būdavo tradicijos.
Žinoma, nebuvo pamirštos ir tos mamos, kurių jau nėra tarp gyvųjų. Visi pagerbėme mirusias motinas tylos minute.
Ir pabaigoje, mamos bei močiutėms padovanojome po gėlę bei palinkėjome sveikatos, ištvermės bei gražių akimirkų su savo vaikais.

                                                                               Neringa VaišvilienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021