Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – svečiuose lektorė J. Dručkienė (2009-04-29)

Paskelbta: 2009-05-06

                                                             Yra šalis, kur upės teka...

Tai nepamirštamas poeto Prano Vaičaičio eilėraštis, tapęs daina. Šia viena gražiausių dainų apie Lietuvą lektorė Jūratė Dručkienė, apsilankiusi senjorų popietėje, ir pradėjo savo pasakojimą apie poetą Praną Vaičaitį ir jo sužadėtinę Juliją Pranaitytę. Abu šie jauni tragiško likimo žmonės prisiekė dirbti Lietuvai ir savo įžadui liko ištikimi. Lektorė mums atskleidė elegijų meistro trumpo gyvenimo kelią, jo siekius bei darbus ir žurnalistės, fotografės Julijos Pranaitytės veiklą Lietuvoje ir Amerikoje.

Su didžiuliu susidomėjimu senjorai klausėsi pasakojimo apie dviejų lietuvaičių gyvenimą bei jų pasišventimą Lietuvai. Juolab, jeigu apie Praną Vaičaitį dar daugiau žinojome, tai apie Juliją Pranaitytę - labai mažai. Tad Jūratės Dručkienės pasakojimas senjorams atvertė dar vieną mūsų tautos kultūros istorijos puslapį.

Senjorai buvo supažindinti su Evangelizacinės šventės Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, kuri įvyks  gegužės 7 -10 dienomis programa. Taip pat aptarėme mūsų dalyvavimą šioje šventėje.

                                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021