Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Į Šventosios Dvasios ( Šilainių) parapiją išlydėtas vikaras kun. Julius Grigonis (2009-05-17)

Paskelbta: 2009-05-18

 

11 val. šv. Mišias aukoti kartu su mons. Vytautu Grigaravičiumi išėjo kun. Julius Grigonis. Klebonas pranešė, kad šiandien atsisveikiname su tris metus mūsų parapijoje talkinusiu vikaru kun. J. Grigoniu.

Baigiantis šv. Mišiomis monsinjoras padėkojo už nuoširdžią tarnystę, palinkėjo ištvermingai priimti naujus gyvenimo iššūkius. Pastoracinės tarybos nariai įteikė gėlių, albumą su nuotraukomis, fiksuojančiomis įvairias pastoracinio gyvenimo akimirkas parapijoje, knygą ir video įrašą „Prisikėlimas“.

Kun. J. Grigonis padėkojo klebonui už pagalbą, draugiškumą, supratingumą, parapijos žmonėms už geranoriškumą, darbuotojams, ypač zakristijonui Imantui, už gražų bendravimą, patarimus.

Parapijiečiai ilgais plojimais pritarė kalbantiems, tuo pačiu išreikšdami padėką už šiltą vikaro žodį, atlaidumą ir draugišką patarimai atgailai atlikti.
                                                                     B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021