Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje – naujas vikaras kun. Vincas Kudirka (2009-05-20)

Paskelbta: 2009-05-25

                                                        

„Kai virpanti ranka parodo dangaus skliautą, kur paukščiai sklando, gyvybės įkvėpti, 
kai lūpos bando išsakyti džiaugsmą,  tada it žvakė sutirpsti.“ 
   (V. Kudirka, Kauno kunigų seminarija II k.)  

Dar visai neseniai (2009-02-01) Arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ diakonui Vincui Kudirkai suteikė kunigystės šventimus, o štai jau šiandien kunigas darbuojasi mūsų parapijoje.

Jums Viešpats skyrė ypatingą misiją – skelbti ir liudyti Kristų...

Linkime sėkmės darbuojantis Viešpaties vynuogyne.....

 

                                                                                               Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021