Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

„Dialogas -Žodis ir spalva“(2009-05-31)

Paskelbta: 2009-06-02

 

Argi neprasminga, kad per Sekmines įvyko paskutinis renginys projekto „Dialogas – Žodis ir spalva“? Apie ką priminė prieš renginį katechezėje klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius? Priminė, kad kiekvienas krikščionis turi siekti, kad gebėtų išlaikyti ramybę savyje. Ar „Dialogas – Žodis ir spalva“ nebuvo tuo šaltiniu, iš kurio galime pasisemti ramybės, patirti Dievo apdovanotų talentais žmonių kūrybą? Tą pajuto ir išgyveno šimtai kauniečių, apsilankę sekmadieniais po šv. Mišių konferencijų salėje, kur vyko minėto projekto renginiai nuo rugsėjo mėnesio. Dalyvavo dvidešimt trys aktoriai, solistai, pianistai, poetai, režisieriai, buvo surengtos devynių dailės meistrų parodos.

Paskutiniajame renginyje aktorius Aleksandras Rubinovas savo valandą paskyrė kunigui ir poetui Ričardui Mikutavičiui. Kaip sakė aktorius: „Skiriu Žmogui, kurį pažinau, kuris buvo neaprėpiama asmenybė su polėkiu ir paklydimais...“ Aktorius skaitė Tėvo Stanislovo prisiminimus, Ričardo Mikutavičiaus kūrybą. Ir, regis, atėjo Jis į mūsų tarpą – taip gerai pažįstamas kunigas ir poetas... O parodų salėje – vieno talentingiausio tapytojo Alvydo Bulakos paroda.

Projekto vadovai Egidijus Stancikas ir Vytautas Stasys Lagunavičius į šį renginį pakvietė visus menininkus, dalyvavusius projekte. Ne visi galėjo atvykti, bet sulaukėme aktorių Reginos Varnaitės, Reginos Laucytės, Henriko Savickio, dainininkės Ritos Preikšaitės ir pianistės Dalios Jatautaitės, skulptoriaus Sigito Straigio, tapytojų Alvydo Bulakos ir Lauros Steponavičiūtės. Taip pat atvyko ir projekto globėja LR Seimo narė, Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė bei koncertų ciklo „Belaukiant Kalėdų...“ mecenatai Aleksandra ir Vytas Bancevičiai.

Aktorės Reginos Varnaitės paskaitytas B.Brazdžionio eilėraštis, Ritos Preikšaitės daina, Rasos Juknevičienės bei A. ir V. Bancevičių tarti žodžiai tik patvirtino, kad turime kuo pasididžiuoti, turime kuo pasidžiaugti, kai žmonės dalinasi savo kūryba, savo gerumu, praturtindami kitus, o tuo pačiu praturtina ir save. Ir anot Justino Marcinkevičiaus: „ Mes tampam jaukesni...Mes tampam šiltesni...Ir su kitais mieliau savim dalijamės...“

Širdingiausi padėkos žodžiai buvo tarti visiems šio projekto dalyviams bei vadovams – Kauno akademinio dramos teatro direktoriui, aktoriui Egidijui Stancikui ir dailininkui Vytautui Stasiui Lagunavičiui, taip pat ir mūsų klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui.

Sunku buvo atsisveikinti su menininkais, bet Egidijus Stancikas sakė: „Iki pasimatymo rudenį“.

                                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021